Bitcoin calculator SEK

Många tycker att det är svårt att ha exakt koll på vad en bitcoin (BTC) är värd. Kryptovalutor som bitcoin kännetecknas av att kursen svänger ännu snabbare än för vanliga valutor. Därför har verktyg som en bitcoin calculator i SEK blivit extra värdefulla. Man kan räkna fram hur mycket vinst man gjort och till exempel avgöra om det börjar bli dags att sälja sina bitcoins.

Det finns också de som räknar på om det är värt att satsa på så kallad bitcoin mining där man bryter sina egna bitcoin med hjälp av datorkraft. Nedan kommer en närmare titt på hur man kan använda verktyg som bitcoin calculator och bitcoin profit calculator för att få bättre koll på sina investeringar i kryptovalutan.

Bitcoin profit calculator

Målet med investeringar i bitcoin är givetvis att tjäna pengar och då behövs en metod för att räkna på vinst eller profit. Det blir lätt komplicerat på grund av alla olika variabler som ingår. Man måste ha koll på olika valutor, till exempel för att man kanske har köpt sina bitcoins för svenska kronor (SEK) eller amerikanska dollar (USD). Ska de säljas kommer ens bitcoins återigen växlas till en annan valuta. Dessutom kan det förekomma olika avgifter hos marknadsplatsen som man använder. De måste också dras bort från den eventuella vinsten.

bitcoin calc

En mer avancerad bitcoin profit calculator brukar kunna titta historiskt hur mycket pengar man tjänat om man till exempel investerat 1000 SEK vid ett visst datum. De utnyttjar historiken för bitcoin-kursen och kan räkna fram värdeförändringen som skett över tid. Teoretiskt har det varit möjligt att förvandla bara några tusen SEK till flera hundratusen SEK om man investerat vid rätt tillfälle.

Den som ägnar sig åt bitcoin mining bör använda en bitcoin profit calculator som är anpassad för just bitcoin mining. Då måste ytterligare faktorer räknas in, bland annat elpriset och svårighetsgraden att lösa ett specifikt block. I korthet blir det svårare och svårare att bryta nya bitcoins och den som tänkt investera i hårdvara för bitcoin mining måste göra noggranna beräkningar. Fortsätter priset för bitcoin uppåt kan det bli mycket lönsamt, men ett stort prisfall kan vara förödande för den som investerar stort i bitcoin mining.

Vad avgör priset för en bitcoin?

Alla som funderar på att investera i bitcoin tjänar på att ha förståelse för mekanismerna som styr priset för en enskild bitcoin (BTC). De flesta känner till att priset kan röra sig snabbt, men varför rör sig inte priset lika snabbt för till exempel vanliga valutor eller för olika råvaror som olja eller metaller? Det finns flera anledningar till att kryptovalutor fungerar annorlunda.

  • Utbud och efterfrågan – Ekonomer vet att prissättning handlar om hur många som vill ha någonting, jämfört med hur många som är beredda att sälja. Man brukar säga att förhållandet mellan köpare och säljare styr priset. I en marknadsekonomi brukar en balans uppstå, eftersom om priset ökar blir allt fler intresserade av att till exempel starta ett företag som säljer produkten eller tjänsten. För bitcoin är situationen speciell. Antalet bitcoins är nämligen begränsat. Därför påminner det mer om till exempel guld. Idag finns inte särskilt många bitcoin i förhållande till antalet privatpersoner och företag som vill köpa dem. Det har drivit upp priset till mycket höga nivåer. Skulle däremot ett stort antal investerare plötsligt vilja göra sig av med sina bitcoin, då riskerar priset att falla snabbt.
  • Priselasticitet – Bitcoin är känt för att ha hög priselasticitet. Det innebär att en liten förändring i priset kan ge en mycket stor förändring i efterfrågan. En anledning är att många enbart köper och säljer bitcoins för att tjäna pengar. Har priset fallit till en viss nivå kommer massor av investerare att se möjligheten att göra en bra affär, så nedgångar i priset brukar nästan alltid följas av snabba uppgångar. Däremot brukar också snabba uppgångar följas av snabba nedgångar, eftersom många investerare kan välja att plocka hem sina vinster samtidigt. Kanske använder de en bitcoin profit calculator för att se när de har fått en bra ROI (return of investment). Konsekvensen av den höga priselasticiteten är en hög volatilitet. Den som bara ägnat sig åt traditionella investeringar som rör sig mer långsamt måste förändra sitt tankesätt vid handel med bitcoins.
  • Psykologi – Investerare är vanliga människor och de påverkas av vad som händer i omvärlden. Pratas det mycket i media om en bitcoin-bubbla eller att kryptovalutor är riskabla att investera i, då kan man räkna med negativa effekter på bitcoin-kursen. Är nyheterna istället mer positiva och fokuserar på bitcoin-miljonärer eller nya sätt att använda bitcoin för att köpa saker, då kanske kursen tar ett skutt uppåt. Samma sak kan hända om till exempel politiska ledare eller chefer för storföretag säger något positivt om bitcoin eller kryptovalutor i allmänhet. De flesta investerare har säkert märkt av en så kallad flockmentalitet. Ofta följer investerare efter varandra och börjar några köpa eller sälja bitcoin i stora mängder kanske andra investerare väljer att göra exakt samma sak.

Hur mycket går det att tjäna på bitcoin?

Det finns ingen övre gräns för hur stora vinster företag eller privatpersoner kan göra på bitcoin. Allt beror på när de väljer att investera och hur den framtida kursutvecklingen ser ut. Att använda en bitcoin calculator i SEK eller en bitcoin profit calculator är perfekt för att räkna på olika scenarion. Man kan göra ett “best case scenario” där värdet för bitcoin mångdubblas och kanske ett “worst case scenario” då bitcoin tappar kraftigt i värde. Likt för alla investeringar är det klokast att aldrig investera pengar som man inte har råd att förlora.

bitcoin

Många undrar om man behöver betala skatt i Sverige för vinster från kryptovalutor. Enligt Skatteverket behandlas vinter från handel med kryptovalutor som kapitalvinster, d.v.s. man betalar 30 % i kapitalvinstskatt. Använder man en bitcoin profit calculator så kan man räkna fram sin vinst eller förlust. Har man gjort en vinst betalar man alltså skatt. Har man istället gjort en förlust är den i så fall avdragsgill till 70 %. Mer information går att hitta på Skatteverkets hemsida. Bitcoin behandlas på samma sätt som övriga kryptovalutor som till exempel litecoin.